بیست و سوم شهریور ۱۳۴۵ در شهرستان شهرضای اصفهان به دنیا آمد. پدرش سید محمد و مادرش آغا بی بی نام داشت. تا سوم دبیرستان درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان خبرنگار روزنامه کیهان فعالیت می کرد. هشتم شهریور ۱۳۷۳ در بوسنی و هرزگوین توسط مزدوران کروات به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر قم قرار دارد.