یکم فروردین ۱۳۴۱ در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سید علی روحانی بود و مادرش فاطمه  نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند.  به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز پرداخت. طلبه (سطح۱) بود. پاسدار بود. در جنگ های نام منظم شهید چمران هم شرکت داشت. دوازدهم آبان ۱۳۵۹ با سمت فرمانده گروه عملیاتی در سوسنگرد و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و شکم به شهادت رسید. مزاز او در قبرستان شیخان قم قرار دارد.