نام شهید: سید محمد

نام خانوادگی: جلال هاشمی کلاگری

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: