سی و یکم فروردین ۱۳۴۳ در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش سید محمود و مادرش منصوره نام داشت. تا پایان وره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۱) بود. با عضویت بسیجی عازم جبهه های نبرد شد. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۲ با سمت مبلغ در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به گردن و سر به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای قم قرار دارد.