ششم فروردين ۱۳۴۳، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش سيدمحمدعلي، روحاني بود و مادرش مليحه نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. سپس به فراگيري علوم ديني و حوزوي پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. يكم آذر ۱۳۶۲، در پنجوين عراق بر اثر اصابت تركش خمپاره به سر و پا، شهيد شد. پيكراو را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.