یکم اردیبهشت ۱۳۴۷ در شهرستان رودبار به دنیا آمد. پدرش سید صادق و مادرش منصوره نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. بیست و پنجم مرداد ۱۳۶۵ در بمباران هوایی قم و بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای قم قرار دارد.