هشتم مرداد ۱۳۶۲ در افغانستان به دنیا آمد. پدرش سید حسن نام داشت. مهندس کامپیوتر بود. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود . برای نبرد با کفار داعشی راهی سوریه شد. سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ منطقه بصری الحریر سوریه در نبرد با تکفیریون داعشی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای قم قرار دارد.