سوم فروردين ۱۳۳۷، در روستاي بليجه از توابع شهرستان اصفهان به دنيا آمد. پدرش سيدكريم و مادرش زينب نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (مقدمات) بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج كرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. هفدهم آذر ۱۳۶۱، با سمت مبلغ در عين خوش توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به شكم و پا، شهيد شد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.