سوم آبان ۱۳۴۵ در شهرستان نجف آباد به دنیا آمد. پدرش سید ولی الله نام داشت. دانشجو بود. بعد از تحصیل در دانشگاه به تحصیل در علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. با عضویت بسیجی راهی جبهه های نبرد شد. چهارم دی ۱۳۶۵  بر اثر اصابت ترکش در جبهه شلمچه به شهادت رسید. مزار او گلزار علی بن جعفر قم قرار دارد.