يازدهم فروردين ۱۳۴۱، در شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش سيدعلي (فوت۱۳۶۲) و مادرش زهرا نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج كرد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و يكم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت تركش به پا، مجروح شد و در بيمارستان بقايي اهواز بر اثر عوارض ناشي از آن به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.