يكم خرداد ۱۳۱۵، در روستاي اك از توابع شهرستان تاكستان به دنيا آمد. پدرش سيدعزيزالله (فوت۱۳۲۵) و مادرش ثريا بيگم نام داشت. تا پنجم ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴) و قاضي و دادرس علي البدال دادگستري تهران بود. سال ۱۳۳۸ ازدواج كرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. يكم اسفند ۱۳۶۴، با سمت مبلغ در اهواز دچار سانحه هوايي شد و بر اثر سقوط هواپيما به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند