بسمه تعالی

شهید سید جعفر بابابیی قمی

فرزند: مرتضی

متولد: ۱۸/۰۳/۱۳۲۴

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۳

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۶ ردیف ۳ شماره۶۸۹