يكم شهريور ۱۳۴۷، در شهرستان كرج به دنيا آمد. پدرش سيدعباس، روحاني و كشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت تركش به سر، سوختگي، شهيد شد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.