چهارم مهر ۱۳۲۳، در روستاي حسن آباد از توابع شهرستان دامغان به دنيا آمد. پدرش سيدمحمد و مادرش رقيه بيگم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (سطح۴) ، امام جمعه و نماينده مجلس بود. سال ۱۳۴۶ ازدواج كرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. يكم اسفند ۱۳۶۴، هنگام بازديد از مناطق جنگي اهواز دچار سانحه هوايي شد و به شهادت رسيد. پيكر وي را در حرم حضرت معصومه شهرستان قم به خاك سپردند.