سوم مهر ۱۳۲۲، در شهرستان قزوين به دنيا آمد. پدرش سيدعبدالجواد و مادرش حافظه نام داشت. داراي تحصيلات حوزوي تا بود. روحانی (سطح۳) بود.  سال ۱۳۴۸ ازدواج كرد و صاحب سه دختر شد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. بيست و ششم شهريور ۱۳۶۵، با سمت مبلغ در فاو عراق هنگام انجام مأموريت دچار سانحه رانندگي شد و بر اثر ضربه مغزي به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.