دوم بهمن ۱۳۴۷، در شهرستان تهران چشم به جهان گشود. پدرش محمد، فروشنده بود و مادرش اقدس نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و يكم مهر ۱۳۶۵، در انديمشك هنگام آموزش نظامي بر اثر انفجار نارنجك و اصابت تركش آن به سينه، شهيد شد. مزارش در گلزار شهداي امامزاده ابراهيم شهرستان قم واقع است. او را اصغر نيز مي ناميدند. برادر وي حسين نيز به شهادت رسيده است.