بسمه تعالي

وصيت نامه ­شهيد سعيد ايرانشاهي

با مشركين، با اموال ، جانها و زبانها خود جهاد كنيد.          ( قرآن كريم)

بايد با كفار و مشركين به هر وسيله ممكن جهاد كرد . هر كس توان جاني ندارد با مال و هر كسي توان مالي ندارد با جان و كسي كه نه توان مالي و نه توان جاني دارد بايد با زبان مبارزه كند . لذا از هيچ فرد مسلماني ساقط نيست . مگر امام عزيز نفرمود ند: هر كس توانايي اسلحه به دست گرفتن دارد بايد به جبهه برود و هركس نمي تواند بايد در پشت جبهه خدمت كند امروز فقط معلولين ، افراد مسن، زنها و بچه ها ي نا با لغ توانايي اسلحه به دست گرفتن را ندارند . ولي مي بينيم خيلي ها كه تواناي دارند در شهرها حضور دارند گويا كر هستند و فرمان امام را نشنيده اند . يا اينكه شنيده اند ولي مسئله را براي خودشان توجيه كرده اند . از مردم بدانيد كه به فرض اين كه فرمان امام را با اين حرفها كه خرج گران است بايد كار كرد ، و بچه دار هستم . بچه ها را براي كه بگذارم و… توجيه كرديد. آيا در پيشگاه عدل الهي اين حرفها قابل قبول است ؟ محققاً خير . اگر اين حرفها قبول بود حضرت سيد الشهدا ء هم زن و هم فرزند داشت. او بهتر مي دانست چه خبر است ، شما هم خودتان مي دانيد ولي فعلاً جهان مادي را بيشتر مي بينيد.و اينها را بهانه قرا مي دهيد براي عدم حضور در جبهه به يكي مي گويي برادر من چرا جبهه نمي روي ؟ امام فرموده اسلام در خطر است . مي گويد : من چند فرزند دارم من بروم اينها از كجا بخورند . اي بد بخت  مگر تو روزي رسان آنها هستي . خدايي كه بنده­اش را آفريده او را بدون روزي نخواهد گذاشت ، برو اينها بهانه اي بيش نيست . تازه مي خواهم بدانم اسلام در پيش شما عزيزتر است يا زن و فرزند . اطاعت از خدا براي شما مهمتر است يا اطاعت از هواي مردم . شما سر يك دو راهي سرنوشت ساز هستيد و بايد يكي را انتخاب كنيد . يكي حفظ اسلام و ديگري حفظ خود

اگر براي حفظ اسلام قدم برداشتي براي تو زندان هست ، شكنجه هست ، و كشته شدن هم هست و (عند ربهم يرزقون) هم هست . ولي اگر در راه دوم يعني حفظ خود و در امان بودن خود از حوادث و محروميتهاي دنيا را انتخاب كردي خوشي هست ، ساختمانهاي مدرن هست ، ماشين آخرين سيستم هست ، زندان نيست و محروميتي هم نيست ولي مهمترين چيز در نهايت اين خوشيها مرگ است و به دنبال آن دوزخ و آتش سوزان جهنم . حلا ببينم كدام راه را انتخاب كرده ايد . را ه اول  يا راه دوم را . وقتي  امام عزيز در گوشه جماران فرياد مي زند : مردم مسلمان ، اسلام در خطر است . ببينيم براي اسلامي كه در خطر است چه كرده ايم . خوب بعضي از برادران حزب الله فرمان امام را لبيك گفته و به سوي جبهه شتافتند پس آنها راه اول را انتخاب كردند، اينها اهل بهشتند چون از همه چيز خود گذشته و جان خود را در كف دست گذاشته و راه حفظ اسلام را پيش گرفتند و خداوند متعال هم مزدشان را بهشت قرارداده  است . ولي عده­اي بي­تفاوت به فرمان امام بيشتر حريص دنيا شدند و در وجودشان اصلاً تحولي ايجاد نشد ، اينها همان گروهي هستند كه به ظاهر مقلد امام هستند ولي در باطن دشمن اسلامند . هر حرفي كه امام مي فرمايد اگر به نفعشان باشد گوش مي دهند ولي اگر به نفعشان نباشد يا به ضررشان باشد براي آن اهميتي قائل نيستند . حال مردمي كه صداي مرا مي شنويد .خود محاسبه كنيد  ببينيد از كدام دسته ايد . من حقير به عنوان فرد مسلمان وظيفه دارم اين مسائل را بنويسم و به افرادي كه هنوز پس از صدور فرمان امام آموزش نظامي نديده­اند در فكر آن هم نيستند واضح و روشن بگويم كه آنها در فكر اسلام نيستند و مسلماني كه در فكر حفظ اسلام نباشد مسلمان نيست ، چون بر هر فرد مسلمان واجب است از اسلام دفاع كند پس بياييد تا دير نشده مسلمان واقعي شويم . برويد آموزش فنون نظامي را ياد بگيريد و از اسلام دفاع كنيد .آيا براي شما مردان ننگ نيست كه خواهران و مادران ما به فرمان امام عزيز آموزش نظامي ببينند تا در صورت لزوم از اسلام دفاع كنند و شما مردان حتي آموزش نظامي هم نديده باشيد . اگر انسان ذره­اي غيرت داشته باشد اين مسئله را كاملاً درك خواهد كرد و اين را بدانيد كه دنيا محل خوش گذراني نيست بلكه رهگذري براي آخرت خود بهره گيري كنيم . فرض كنيد صد سال هم در دنيا با كمال خوشي زندگي كرديد آيا مي­توانيد از ين خوشيها چيزي هم به آخرت خود ببريد؟ آيا نديديد  وقتي مردگان را به طرف گور مي برند چيزي جز دو متر پارچه نمي تواند با خود ببرد ؟ پس چرا عبرت نمي گيريد ؟ و اما اي كساني كه مي ببينيد اسلام در جنگ و از چهار طرف در محاصره و فشار است و شما به جاي اينكه به اسلام كمك كنيد ما يحتاج مردم را احتكار و انبار مي­كنيد بدانيد براي خود دوزخ را انبار مي كنيد .و بدان كه تواي مسلمان اينچنين دشمن اسلامي هستي و اين را هم بدانيد كه خدا خود حافظ دين است احتياج به جنگيدن و كمك ما ندارد بلكه اين براي امتحان ماست . و خوشا به حال كساني كه از اين امتحان سربلند بيرون مي­آيند. واي جواناني كه با اين عضو و اعضاي سالمي كه خداوند به شما داده در راه باطل استفاده    مي­كنيد و بيهوده در شهر پرسه مي زنيد و عمر خود را تلف مي كنيد واي بر شما ؟ آيا وظيفه خود را نمي دانيد ؟ اگر اين را بگوييد كذب محض است . آيا بعد از حدود هفت سال جنگ وظيفه خود را نمي دانيد ؟مگر امام عزيز نفرمودند وظيفه ما را سيدالشهداء معين كرده است . اين يعني چه ؟ آيا     نمي فهميد يا اينكه نمي خواهيد بفهميد ؟ اگر نمي فهميد بايد بدانيد كه براي حفظ اسلام بايد جنگيد حتي اگر خونها يمان ريخته و بدنهايمان تكه تكه شود . چگونه هنوز نفهميده ايد با اينكه نمونه آن را مي بينيد كه شهيدي پاره پاره بدن را به خاك مي سپاريم . پس حالا ديگر بفهميد ، ولي اگر  نمي­خواهيد بفهميد باشد كه آتش دوزخ به شما خواهد فهمانيد. ولي آن وقت ديگر فهميدن سودي ندارد. (( من در همين محلات مي بينم جوانهايي را كه با پوشيدن لباسهاي زشت و درست كردن قيافه­اي چون عروسك در خيابانها مي گردند. اي جوانان اين چناني كه شايد صداي من به گوش شما نرسد ولي مردم حزب الله به گوش شما خواهند رسانيد ، بدانيد كه اين بدنها و قيافه ها هم بايد به زير خاك برود و خوراك كرمها و عقربها شود!! پس دست برداريد از اين قيافه رستيها و درراه اسلام در آييد كه بهترين راه است))

و اما برادران حزب الله ، اي ياوران امام زمان (عج) ، اي ياوران رسول گرامي اسلام، اي كساني كه شب و روز خود را نمي فهميد و يا در جبهه هستيد وقتي هم كه براي استراحت به شهر مي آييد قلبتان براي جبهه مي تپد شما هم در قبال مسائل جاري كشور بي تفاوت نباشيد. نگذاريد بي تفاوتها و منافقين ميدان پيدا كنند و به هر نحو ممكن آنها رادر هم بكوبيد و قوت و فرصت سربلند كردن را از آنها بگيريد و به امام و اسلام هم وفادار بمانيد و فرزندانتان را چون خودتان تربيت كنيد . اي امت حزب الله در كجاي دنيا مسلمين در فشار و تنگنا هستند ، شما در قبال آنها مسئول خواهيد بود و از كمك به آنها دريغ نكنيد.مسلمان ، مسلمان است چه در ايران باشد چه در ساير كشورها همچون افغانستان ، لبنان، مصر ، عراق و… از رفتن فرزندانتان به جبهه و جنگ با كفار ممانعت نكنيد كه مانع شدن گناهي بس عظيم است و عقوبتي شديد در پي دارد. واي خانوادة عزيز شهداء در مورد شما چه بنويسم ، واقعاً توانايي نوشتن چيزي در رابطه با شما ندارم. اي شمايي كه دو فرزند چگر گوشه تان شهيد شد . و يكي اسير است و يا يكي شهيد شده و ديگري اسير است ويا دوتا شهيد و يكي هنوز در جبهه است و يا از خانواده هاي شهداي مفقود الجسدي كه جسد مطهر عزيزشان هنوز در بيابانها مانده و شاهد فداكاريهاي رزمندگان است . و يا خانواده هاي اسرايي كه فرزند عزيزشان چند سال است در كنج زندانهاي عراق هستندو دوري آنها را براي رضاي خدا تحمل مكنند، فقط اين را مي توانم بگويم كه خداوند به شما صبر عنايت فرمايد . و آفرين بر شما كه از ياوران و ياران امام عزيزمان هستيد دوست دارم شما عزيزان به امام وفادار بمانيد. و او را در پيشبرد اهدافش كه همان اهداف رسول خدا(ص) است ياري كنيد.

و اما مادرجان نمي­خواهم برايت بگويم كه با چه زحمتهايي كه خود شاهد آن بودم مرا بزرگ كردي ، نمي خواهم از سختيها و رنجها و ناراحتيها كه برايم متحمل شدي سخن بگويم چون هم من و هم تو و هم خداي ما اينها را مي داند. مادرجان مي خواهم بگويم آفرين بر شما كه به لطف خدا چنين فرزندي را تربيت كرديد و با وجود تمام مسائلي كه خود مي داني . مادرم در دنيا چيزي كه بتواند زحمات شما را جبران كند وجود ندارد . انشاالله در بهشت با حضرت زهرا(س) و زينب كبري (س) محشور خواهيد شد. انشاالله

و اما همسرم در مورد شما چه بنويسم خجالت مي كشم ولي بدان كه چاره اي جز اين نداشتم كه به جبهه بيايم . آفرين بر تو كه اكنون اگر خداوند مرا قبول كند همسر دو شهيد خواهم بود . ولي بدان كه شايد تو دو برابر من اجر خواهي برد چون خيلي سختي كشيدي و آخر اين سختيها بدان كه راحتي ابدي خواهد بود و ناراحت مباش كه شما بالاخره اين راه را خواهي پيمودو به ما ملحق خواهي شد . پس نگران مباش و خدا را شكر كن كه توانستي و بتواني اين سختيها را تحمل كني . و از خواهران و برادرم شما هم مرا حلال كنيد و از كشته شدنم ناراحت نباشيد و اين راهي بود كه خودم از اول به ياري خدا انتخاب كردم و اين را هم در آن خوانده بودم پس بهتر اين است كه شما به فكر خود باشيد ، بدون  ترديد شما هم خواهيد آمد پس براي سفر توشه برگيريد كه راهي پر خطر در پيش داريد و لازم نيست زياد برايم ناراحت باشيد زيرا از من گذشته است . باز هم تكرار مي كنم شما براي خودتان كاري بكنيد و برايم دعا و طلب مغفرت كنيد كه احتياج به گريه و زاري ندارم و باگريه و زاري ندارم و با گريه و زاري كسي آمرزيده نمي شود. در پايان از شما مي خواهم كه فرزندانتان را خوب تربيت كنيد و از هيچ كدام از شما راضي نمي­شوم اگر نگذاريد بچه­هايتان راه مرا ادامه دهندو حجاب را نيز حفظ كنيد. مبادادر آينده دختران شما بي حجاب يا بد حجاب شوند كه شما مسئوليد وبا بي حجابي و بد حجابي نيز سر سختانه مبارزه كنيد و نگذاريد اين عمل زشت در جامعه رواج پيدا كند كه من براي بر انداختن اين كارها ي زشت و ناپسند كشته شدم چون اينها فرمان خداست و امام را نيز دعا كنيد و پشتيبان ولايت فقيه باشيد. و اما از خداي بزرگ تا كي در انتظار شهادت در بيابان ها و صحرا ها سرگردان باشم . خدايا خود مي داني و اين شايد دهمين وصيت نامه اي باشد كه مي نويسم كه باز هم شهادت نصيبم نمي شود .خدايا خود مي داني كه دوست دارم زنده باشم و پيروزي اسلام را ببينم و دوست دارم زنده باشم و به اسلام خدمت كنم ، ولي مي ترسم شهادت نصيبم نشود . دوست دارم شب و روزها در جبهه ها باشم و بدنم تمام صدمات را متحمل شود ولي درآخر شهيد بشوم . تنها آرزويم بعد از پيروزي اسلام شهادت است. خدايا برايم مقرر فرما و اگر لايق آن نيستم خدايا خود لياقت آن را به من اعطا كن.

اميد سرزده من خداي من تا چند                                 زخم سراي شهادت خمار بر گردد

خداي بزرگ مرا ببخش و توبه­ام را قبول كن . خدايا مرا به لطفت بخوان و مرا از رحمت خود مران.

خدايا اسلام و مسلمين را پيروز بگردان

خدايا امام ما را در پناه خودت محفوظ بدرا

خدايا امام زمان (عج) ما را برسان

و خدا مرا ببخش و بيامرز

الهي آمين و يارب العالمين