پانزدهم آذر ۱۳۲۰ در شهرستان میانه از توابع استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. پدرش محسن نام داشت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۴) و قاضی دادگستری بود. به عنوان قاضی دادگستری در شهر میانه فعالیت میکرد.  بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵ در میانه و در دفتر کار خود با ضربات چاقو به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر قم قرار دارد.