بيستم اسفند ۱۳۳۹، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش اسماعيل و مادرش پريناز نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) و كارمند بود. ازدواج كرد. از سوي جهاد سازندگي در جبهه حضور يافت. پنجم آبان ۱۳۶۷، در جاده آبادان هنگام انجام مأموريت دچار سانحه رانندگي شد و بر اثر ضربه مغزي به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.