چهارم ارديبهشت ۱۳۴۳، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش سيدمحمد، مجتهد بود و مادرش قدسيه نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. هجدهم شهريور ۱۳۶۴، با سمت تخريب چي و آر پي جي زن در حاج عمران عراق بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. پيكر او مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۲، پس از تفحص در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.