بسيجي شهيد رضا جابري

در دومين ماه فصل خزان سال ۱۳۳۲، در منزلي كوچك در روستاي فردو پسري چشم به جهان گشود و فصل خزان اين خانه با تولد او به بهاري خوش و خرم تبديل شد. مادر كه از نسل دلاور مردان روستاي فردو بود او را به عشق هشتمين امام شيعيان، حضرت علي بن موسي الرضا(ع)، رضا ناميد. رضا دوران طفوليت و ابتدايي را در روستاي فردو پشت سر گذاشت و پس از اينكه در كنار پدر، مدتي به امور كشاورزي و دامداري مشغول بود، به تهران مهاجرت كرد و به شغل هاي شاطري و برق كشي ساختمان روي آورد. سپس با يكي از آشنايانش ازدواج نمود و پس از چندي ازدواج مجدد داشت كه حاصل آن يك دختر و يك پسر بود. او همراه با دايي هاي شهيدش محمود و محمد رنجبر در انقلاب اسلامي نقش فعالي ايفا كرد و در تظاهرات و راهپيمايي هاي مردمي عليه شاه خائن شركت مؤثر داشت. با پيروزي انقلاب اسلامي و وزيدن بوي خوش آزادي، رفتند تا مشغول زندگي خويش شوند كه ناگهان ديوانه اي با تحريك آمريكاي جهانخوار و همراهي كليه شيطان صفتان زمان، تنور جنگ را روشن نمود. رضا نيز احساس مسئوليت كرد و براي دفاع از حريم ولايت راهي جبهه شد و پس از مدتي حضور در جبهه، به همراه عده زيادي از رزمندگان روستاي فردو در تپه چشمه، در تاريخ ۲۰/۹/۶۰ دعوت حق را لبيك گفت و به درجه رفيع شهادت نايل شد و در گلزار شيخان قم به خاك سپرده شد.

منبع: کتاب لاله های فردوس
نویسنده: غلامرضا شب خیز