بسمه تعالی

شهید رضا اخلاقی

فرزند: علی محمد

متولد:۰۳/۰۱/۱۳۳۹

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۴

آدرس مزار: گلزار مطهر علی ابن جعفر قطعه۷ ردیف۱۲ شماره ۱۱۳