بسمه تعالي

وصيتنامه شهيد داود تقي زاده

به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان كه با خون خودآزاده مرد بودن را به ما آموختند به نام جواناني كه با خون خود مي خواهند راه بسته شده­كربلا را باز كند و به نام شهيدان كربلاهاي ايران و با سلام بر امام زمان (عج) و نائب بر حقش امام خميني آن كه شبهاي زمانه را شكست و به نام آنهايي كه براي اسلام و قرآن از خود مايه گذاشته اند با اين گفته ها وصيت نامه خود را آغاز مي كنم سلام بر پدر و مادر عزيزم اميدوارم كه هميشه و در همه حال حالتان خوب باشد مي دانم كه خيلي شهادت من شما را ناراحت كرده است و مي دانم كه من خيلي به شما اذيت كرده ام و باز هم مي دانم كه شما از دست من راحت نبوديد ولي من از شما ميخواهم كه مرا ببخشيد و از دست من راضي شويد و اگر از دست من راضي نشويد خداوند هيچ وقت مرا نمي بخشد . اميدوارم بعد از من برادران من به جنگ بيايند و اسلحه بر زمين افتاده مرا بردارند و اگر فعلاً نمي توانند به جبهه بيايند به پايگاه مقاومت بروند. پدر و مادر وبرادرانم و خواهرانم براي من هيچ وقت گريه نكنيد و در عزاداري من خيلي خوشحال باشيد كه من آرزويم اين  است كه ملت مبارزه ايران  وقتي كه  برايشان شهيد مي آورند گريه نكنند كه شهادت كمال است همچنين كه امام گفت شهادت كمال است خداوندا مرا به كمال انسانيت برسان و دوست دارم كه پدر ومادر عزيزم اگر شبهاي جمعه بر سر قبر من مي خواستيد كه بيايد اول بر سر قبر دوستان من برويد و بعد به سر قبر من بياييد يا اول بر سر قبر فرمانده لشگرمان برويد كه آنها در تزد خدا خيلي  خيلي مقام دارند پدر و مادر عزيزم  ديگر آرزويم اين است كه هميشه مردم را از خودتان رازي نگهداريد كه من در اين مدتي كه خداوند به من عمر داده بود نتوانستم مردم را از خودم رازي نگهدارم پدر و مادر عزيزم دوست دارم كه يك به يك همسايگان و فاميل ها را از طرف من حلاليت طلب كنيد.

پيامي كه من براي ملت مبارز ايران دارم اينست من از تمام ملت ايران مي خواهم كه متحد باشند منظورم اين نيست كه متحد نيستند ، منظور اينست كه با مشكلات كشور بسازند اگر ما بتوانيم خودمان را با اين مشكلات بسازيم اين را بدانيد كه ما مي توانيم با تمام دشمنان اسلام بجنگيم بيايم به آنهايي كه نمي توانند خود را با اين مشكلات بسازند اين است كه آنها ايمانشان ضعيف است  و سعي كنند خودرا بسازند و ديگر پيامم من اين است كه از خواهران مي خواهم كه هيچ وقت حجاب خود را  زمين نگذارند كه مايه ننگ كشور ماست و پيام ديگر من و به آنهايي كه در شهرها به كارهاي زشت  ميپردازند اين است بدانيد كه اين مملكت ، مملكت امام زمان (عج) و مملكت شهيدان است اگر بخواهند كه خون شهيدان را پايه مال كنيد . اين را بدانيد كه شهيدان شكايت شما را به امام زمان ميكنند سعي كنيد كه كارهاي خود را درست كنيد كه هم امام زمان(عج) از دست شما راضي باشد و هم خدا وهم شهيدان ، من در اين دنيا چيزي ندارم جزء مقدار پولي كه مي دهم به پدرم ولي چيزهايي مردم از من مي خواهند مانده اين در حدود۶۰۰ تومان عمو مجتبي از من مي خواهد ولي من مي خواهم اين ساعتم را به آن بدهم و ديگر اگر كسي آمد و از من پولي مي خواست  به آن بدهيد من شايد يادم رفته باشد من درست نمي دانم كه چقدر روزه و نماز بدهكارم ولي حدوداً ۲ ماه روزه و يكسال نماز است آن را بدهيد بخوانند يا خودتان بخوانيد در آخر وصيتم اين را مي گويم از همه حلاليت طلب كنيد كه شايد از گناهان من در گذرند . سلام مرا به امام برسانيد و بگويد ما اهل كوفه نيستيم امام تنها بماند .