بسمه تعالی

شهید داود باباحسینی قمی

فرزند: اسدالله

متولد: ۲۳/۱۱/۱۳۴۷

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۸

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۱۸ ردیف ۶ شماره۲۱۷