بسمه تعالی

شهید داوود توکلی تبار

نام پدر : موسی

تاریخ ولادت:۱۵/۰۸/۱۳۳۵

تاریخ شهادت: ۱۶/۱۲/۱۳۶۲

محل شهادت: جزیره مجنون

عملیات خیبر

نشانی مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر قطعه ۳ ردیف ۵ شماره۵۰

شهید توکلی تبار

۱ بچه ها زیاد به دور و برش می چرخیدند. هر وقت می خواستیم به گلزار برویم تا دم در ورودی بغلش بودند  دست به سر و رویشان می کشید و نوازششان می کرد. اما وارد که می شدیم می گفت دست بچه ها را بگیر و مواظب  سمت من نیایند. اگر یکی از بچه های شهدا بچه مرا با پدرش ببیند و دلش بشکند چه جوابی به خدا بدهم؟!

۲

فردی ورزیده اندام بود این را شغلش ایجاب می کرد کار در کوره ی آجرپزی مستلزم وجودتنی با استقامت بالا بود. پشتکار جدیت و تلاش ایشان را هم می شد از دارائی های ایشان فهمید. در طی بیست و هفت  سالی که عمر کرد کوره آجرپزی، خانه، ماشین و حقوق سپاه را هم داشت. اما برعکس آدم های دنیاطلب و مرفه امروزی از همه ی آنها گذشت حتی علاقه بسیارش به همسر و فرزندان اورا پایبند دنیا نکرد. یک بیشتر از بودنش در جبهه نگذشته بود که مفقودالاثر شدند.

۳

 می گوید او که رفت خدا جانشینش در خانه شان شد. زنی بیست و هفت ساله بود که فهمید عزیز ترین چیزش را گم کرده اما توکل بر خدا راه ها را برویش گشود روز به روز وضعیت زندگیشان مساعد تر می شد. امکان نداشت تصمیم بر انجام کار ی بگیرند و او در خوابشان نیاید. زمان ازدواج فرزندشان بود که به خواب همسر رفت و با او حرف زد. وقتی هم که خانه دار شدند به خوابشان رفته و در خانه شان قدم می زد.

وصیت شهید : « از برادران تقاضا دارم ، تا جایی که در توان دارند پیرو ولایت فقیه باشند و دست از یاری رهبران برندارند و از خواهران می خواهم که پیرو راه اسلام و راه زینب(س)باشند.»