بسمه تعالی

شهید خسرو باصری

فرزند: احد

متولد: ۱۹/۱۰/۱۳۴۳

تحصیلات:

شغل: نجار

شهادت: ۱۳۶۲

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۲ ردیف ۱۰ شماره۵