بسمه تعالی

شهید حمید اهوز

فرزند: حسین

متولد: ۱۶/۰۳/۱۳۴۵

تحصیلات:

شغل:

شهادت:۱۳۶۰

آدرس مزار:_

وصيت نامه شهيد حميد اهوز
الله اكبر خميني رهبر كل يوم عاشورا وكل ارض كربلا
بنام خداوند متعال
اينجانب حميد اهوز فرزند حسين داراي شناسنامه ۱۱۶ محل تولد قم كه بطور داوطلب به جبهه جنگ حق عليه باطل اعزام شدم وهيچ كس من رامجبور نكرده بود، بارضايت پدرومادرم آمدم،تنهاتقاضاي من ازملت ايران اين است كه هيچ گاه حتي براي يك لحظه هم امام امت ،خميني كبير راتنها نگذارند مادرعزيزوپدر مهربانم اززحماتي كه شما براي من ازكودكي تابحال كشيده ايد تشكر مي كنم مادرمهربانم بعداز من ازتو تقاضا دارم غم مخور وغمگين مباش كه مبادا دشمن ازغم تو شاد گردد ازتمام خانواده عزيزوبهترازجانم تقاضا دارم كه بعدازمن جامه سياه نپوشند ومن رافرقم درقبرستان شيخان دفن كنيد دركنار ديگرهمرزمانم
من مايل بودم پيروزي نهايي راباچشمان خود ببينم وبه فرمان خداوند، اسلام صددرصد پيروز است انشا الله
هيچ شيريني ،شيرين تر ازشربت شهادت نيست ونصيب هركسي هم نمي شود حميد اهوز

زندگينامه شهيد حميد اهوز
شهيد حميد اهوز درسال ۱۳۴۳ دريك خانواده متوسط وكارگري بدنيا آمد پدرش كارگر بنا بود وبادرآمد ناچيزش بهر صورت زندگي خانواده رااداره مي كرد
بيش از ۹ سال درس نخواند ودراين ۹ سال هم دربعضي ماههاي تعطيل درچاپخانه كارمي كرد تاكمكي به خانواده كرده باشد بهرحال باشروع انقلاب به سيل خروشان مردم پيوست
پس ازانقلاب وباشروع جنگ تحميلي خودراميان دوراه( اين چنين ماندن وآن چنان رفتن) ديد وآگاهانه آن چنان رفتن راانتخاب كرد وعاشقانه بسوي معشوق شتافت
او۹ ماه درجبهه ماند وبرعليه تجاوز كفارجنگيد وبالاخره درروز ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ درجبهه دهلاويه مزدجهادش،شهادت راازخداي خود دريافت كرد راهش جاوادن باد