بسمه تعالی

شهید صادق الهامی کلوانق

فرزند: علی

متولد: ۲۸/۱۲/۱۳۳۶

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۱ تفحص سال ۱۳۷۴ رجعت

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه۱۹ ردیف۷ شماره۶۱۱