: سي ام خرداد ۱۳۴۵، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش نظرعلي و مادرش زينب نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت.  طلبه (مقدمات) بود. ازدواج كرد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. يكم بهمن ۱۳۶۵، با سمت مبلغ در شلمچه بر اثر اصابت تركش به سينه و پا، شهيد شد. پيكر وي را در گلزار شهداي امامزاده ابراهيم زادگاهش به خاك سپردند.