بسمه تعالی

شهید حسن پژونتن

فرزند:

متولد:

عملیات: کربلای ۱

محل شهادت: مهران

شهادت: ۱۰/۰۴/۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه  ردیف  شماره