وصیت نامه شهید محمودنژاد:

                           بسم الله الرحمن الرحیم  

             سخنان یک مجاهد مبارزه کار در شهر قم:

من که در مبارزه شاه جلاد  زیر سایه امام خمینی شهید شدم و این افتخار بزرگی بود برای من و امثال من که بدست مزدوران پهلوی خائن جنایت کار کشته شده ام و من از آن زمانی که دست به مبارزه زدم همیشه افتخارم بر این بود که جانم ،روحم ،خونم ،عمرم برای فدائی از یک رهبر انقلابی ،یک مرجع مجاهد  یک عالم سیاسی ،یک مبارز با فساد  کفر ظلم و ستم رها کنم. این درسی بود برای دیگران برای برادران و خواهران مجاهد اسلامی که این مرجع تقلید تمام شیعیان جهان راتنها نگذارند و به دیگران هم درس آزادی ،  تقوا، مردانگی و جانبازی دهید

                                       ای عالم ربانی                                        تو مرجع جهانی

           از من به تو ای ملّت ایران از راه محّبت                              این پهلوی خونخوارآدم شدنی نیست

و دوستان و رفقا ،برادران و خواهران پدران و مادران از شما تقاضا  می کنم  که تا سرنگونی شاه کثیف و ریشه کن ساختن دودمان پهلوی و مزدوران اطرافش ، دست از مبارزه گرم خود بر ندارید و ریشه پلید دشمن و پرچم کفر وستم را از این مملکت قطع کنید و پرچم محمد(ص) اسلامی زیر نظر حضرت آیت اله عظمی الامام خمینی برقرار سازید

                                  حکومت اسلامی

                                        خدا                قران                        دین         خمینی                                امضا شهید