بسمه تعالی

شهید حسین باقریان

فرزند: علی

متولد: ۱۱/۰۵/۱۳۴۶

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۶

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۱۶ ردیف ۴ شماره ۸۳۳