بسمه تعالی

شهید حسین باطنی

فرزند: عباس

متولد: ۰۱/۰۴/۱۳۴۴

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۳

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۱۴ ردیف ۱۷ شماره ۵۶۷