بیستم اردیبهشت ۱۳۴۲ در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین و ماذرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (مقدمات) بود. به عنوان سپاهی راهی جبهه های نبرد شد. هفتم مرداد ۱۳۶۱ در پاسگاه زید و بر اثر اصابت ترکش به گردن به شهادت رسید. مزار او در گلزار علی بن جعفر قم قرار دارد.