يكم شهريور ۱۳۳۳، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش رحمت‌الله و مادرش راضيه نام داشت. دانشجوي دوره دكترا در رشته پزشكي بود. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. سوم فروردين ۱۳۶۱، با سمت پزشكيار در شوش بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. پيكر او را در گلزار شهداي شيخان زادگاهش به خاك سپردند. برادر وي علي نيز به شهادت رسيده است.