بيست و هشتم شهريور ۱۳۳۱، در روستاي بُن از توابع شهرستان شهركرد به دنيا امد. پدرش عبدالخالق، كفاش بود و مادرش هاجر نام داشت. داراي تحصيلات حوزوي تا پايان دوره خارج فقه و اصول بود. روحاني (سطح۴) بود. سال ۱۳۵۱ ازدواج كرد و صاحب دو پسر و يك دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. ششم مرداد ۱۳۶۱، با سمت معاون آموزش عقيدتي   سياسي لشكر در محور قم كاشان هنگام انجام مأموريت دچار سانحه رانندگي شد و به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم به خاك سپردند.