دوم اسفند ۱۳۴۵، در روستاي سرخه ده از توابع شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش عباسعلي و مادرش خديجه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. از سوي دفتر تبليغات حوزه در جبهه حضور يافت. نوزدهم ارديبهشت ۱۳۶۵، در جزيره مجنون عراق بر اثر اصابت تركش خمپاره به دست و كمر، شهيد شد. پيكر او را در گلزار شهداي زادگاهش به خاك سپردند.