بسمه تعالی

شهید جواد ایام

فرزند: اسدالله

متولد: ۱۵/۰۶/۱۳۴۹

تحصیلات:

شغل: امورات اتومبیل

شهادت: ۱۳۶۴

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۸ ردیف ۱۳ شماره ۲۸۴