سي ام مرداد ۱۳۴۴، در شهرستان قم چشم به جهان گشود. پدرش محمدقلي، روحاني بود و مادرش اقدس نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته علوم انساني درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم مرداد ۱۳۶۴، با سمت آرپي جي زن در چنگوله توسط نيروهاي عراقي به شهادت رسيد. پيكر او مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۱، پس از تفحص در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.