بيست و ششم خرداد ۱۳۳۱، در شهرستان رودسر به دنيا آمد. پدرش محمدعلي و مادرش هاجر نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۲) بود. داراي تحصيلات حوزوي تا سطح دو و روحاني بود. ازدواج كرد. از سوي مركز اعزام روحانيون در جبهه حضور يافت. بيست و ششم آبان ۱۳۶۱، در پاسگاه زيد عراق به شهادت رسيد. تاكنون اثري از پيكرش به  دست نيامده است. مزار يادبود او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم قرار دارد.