قسمتی از وصیت نامه شهید:

حراست از مرز و دفاع از اسلام و حمایت بی دریق خود را از امام بزرگوار حیاتی دانسته و هرگز از ولایت فقیه فاصله نگیرید