يكم فروردين ۱۳۳۹، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش يوسف نام داشت.تا دوره کاردانی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی (سطح۲) بود. سال ۱۳۵۹ ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد. دوازدهم ارديبهشت ۱۳۶۱، در محور تهران به سمت كرج هنگام درگيري با گروه‌هاي ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. پيكر وي را در گلزار شهداي شيخان زادگاهش به خاك سپردند.