نام شهید:امجد

نام خانوادگی:رحیمی قیسوندی

نام پدر: باقر

تاریخ تولد:۰۷/۰۷/۱۳۴۷

تاریخ شهادت:۲۶/۰۸/۱۳۶۸

درباره شهید: شهید والا مقام امجد رحیمی قیسوندی در هفتم مهر سال ۱۳۴۷ در هرسین کرمانشاه چشم به جهان گشود. پدرش باقر نام داشت. تحصیلات را تا مقطع سیکل ادامه دادند. به عنوان کادر  ژاندارمری در جبهه حضور یافتند. در بیست و ششم آبان سال ۱۳۶۸ بر اثر برخورد با مین حین ماموریت از ناحیه سر مجروح و به درجه شهادت نایل گردیدند. پیکر مطهر ایشان در هرسین و آرامستان تازه آباد  به خاک سپرده شده است. نام و یادش گرامی باد.