نام :اصغر
نام خانوادگى :صفارى
نام پدر :تقى
تاريخ‌تولد :۰۱/۰۱/۱۳۴۰
ش.ش :۶۳۳۴
محل‌صدورشناسنامه :قم
تاريخ شهادت :۱۵/۰۲/۶۱
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
شهر :اداره‌بنياد شهيد قم
وصيت نامه شهيد اصغر صفارى

به نام خدا
با سلام و درود به ارواح پاك شهداى راه اسلام و با آرزوى شهادت در راه آرمانهاى عاليه اسلام در راه اطاعت از خداى مستضعفين در راه اطاعت از امام زمان و نايب برحقش حضرت آيت‌الله امام خمينى كه بارها از خدا خواستم كه جان من را بگيرد تا بلايى از جان رهبرم دور شود و با آرزوى شهادت در راه عمل به احكام قرآن و اسلام ، و از پدر و مادر و برادر و خواهر و فاميل مى‌خواهم كه
اگر من انشاءالله به مقام بزرگى كه در آرزويش هستم (شهادت) رسيدم اصلا ناراحت نشوند و از هيچ كس تسليت نپذيرند فقط تبريك و خدا را شكر كنند كه اين نعمت بزرگ را به من و خانواده‌ام ارزانى داشته است . در زندگى فقط خدا را در نظر داشته باشيد و از دستورات ولى امر پيروى كنيد و هيچ‌گاه در زندگى غير از خدا چيزى نخواهيد و بدانيد كه تنها خداست كه ميدهد و مى‌گيرد . ما همه از او هستيم و به سوى او باز مى‌گرديم .
خدايا اگر گناهى كرده‌ام از روى نادانى و جهل بوده است. مرا ببخش خدايا به مادرم صبرى بده تا نبودن من را تحمل كند.
خدايا با بودن خودت نبودن من را از ديدگان اشكبار مادرم محو كن.
و السلام اصغر صفارى