دهم فروردین ۱۳۴۳ در شهرستان آبادان به دنیا آمد. پدرش علی نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحانی(مقدمات) بود. با عضویت بسیجی عازم جبهه های نبرد شد. چهارم دی ۱۳۶۵ در جبهه شلمچه به شهادت رسید. پیکر ایشان در منطقه جا ماند. بعد از چند سال تفحص شده و در گلزار علی بن جعفر قم به خاک سپرده شد.