پانزدهم آذر ۱۳۷۳ در امیدیه اهواز به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوره کلاسیک به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه (مقدمات) و حافظ قرآن بود. با عضویت بسیجی و داوطلب راهی جبهه های نبرد در سوریه شد. هجدهم خرداد ۱۳۹۵ در حمریه واقع در جنوب حلب در درگیری با کفار داعشی به شهادت رسید. مزار او در بهشت معصومه قم قرار دارد.