يكم فروردين ۱۳۴۳، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش محمد و مادرش هاجر نام داشت. در دانشاه تحصیل می کرد. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و يكم اسفند ۱۳۶۳، در جزيره مجنون عراق بر اثر اصابت تركش خمپاره به سينه، شهيد شد. پيكر او را در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر زادگاهش به خاك سپردند.