بسمه تعالی

شهید احمد باقری

فرزند: عبدالله

متولد: ۰۶/۴/۱۳۴۵

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۳

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه ۷ ردیف ۵ شماره۴۵