بسمه تعالی

شهید احمد البصری

فرزند: حسین

متولد: ۰۱/۰۱/۱۳۳۰

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر ع قطعه۲ ردیف۱۵ شماره۵