كدشناسايى :۱۰۳۸۸۴۶
كدبايگانى :۱۴۵۱ ۶۲
نام :احمد
نام خانوادگى :اسدى
نام پدر :حسن
تاريخ‌تولد :۰۱/۰۱/۱۳۴۲
ش.ش :۸
محل‌صدورشناسنامه :قم
تاريخ شهادت :۰۳/۰۸/۶۲
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌قم
شهر :اداره‌بنيادشهيدقم
وصيت‌نامه :وصيت نامه شهيد احمد اسدى
كد شناسايى: ۱۰۳۸۸۴۶
««بسم الله الرحمن الرحيم »»
پدر و مادر مهربان اين وصيت‌نامه من پس از شهادت است قبل از اينكه اين سعادت نصيبم شود من شروع كرده‌ام.
اميدوارم بتوانم با يك پيروزى كامل يا جزيى براى خدا و اسلام و قرآن، جان بى‌ارزشم را به الله آفريننده خود تسليم نمايم اميدوارم بتوانم براى شما يك فرزند نيكو و صالح بوده باشم از شما ميخواهم پس از شهادتم هيچگونه گريه و زارى نكنيد بلكه خوشحال باشيد زيرا من پيروز شدم و به آرزوى خود رسيدم.
و اميدوارم برادران و دوستان من بعد از من بتوانند با پايدارى مرز و بوم اين كشور اسلامى را از دست دشمنان پليد و كافر پاك گردانند مادر جان هر موقع بياد من افتادى و خواستى گريه كنى و يا اينكه بر سر قبر من بيايى آن لحظه به فكر كربلاى حسين (ع) باش كه در آن زمان با كافران و ستمگران براى پا برجا ماندن اسلام و آزادى تمام مسلمانان از زير سلطه يزيد جنايتكار جانى چگونه جان خود و فرزندان عزيزيشان را دو دستى تقديم حق تعالى نمودند.
مادر مگر على‌اكبر و قاسم و سرباز شش ماهه‌اش در عاشورا در كربلاى حسينى شهيد نشدند و مگر حضرت عباس دو دستش را از كين جدا نكردند پس من كه از آن بزرگواران بيشتر نيستم بلكه يك بنده گنهكارم .
پدر و مادر مهربان در آخرين لحظه‌هاى سرخ خدانگهدار.
««احمد اسدى مورخه ۲۶/۷/۶۲ »»